Psikoloji Bölüm Tanıtımı

Psikoloji bilimi, insanı anlamada bu bütünsel bakış açısını koruyan bir yaklaşım sergiler. Amacı insanı daha iyi anlamak ve ona yardımcı olmaktır.

Psikoloji Nedir?

Psikoloji bilimi, insanı anlamada bu bütünsel bakış açısını koruyan bir yaklaşım sergiler. Amacı insanı daha iyi anlamak ve ona yardımcı olmaktır.

Psikoloji, diğer bilimlerle disiplinler arası bir işbirliği sergiler. Tıp, biyoloji, sosyoloji, antropoloji, istatistik, bilgisayar ve eğitim bilimleri psikolojinin en fazla işbirliği içinde olduğu alanlardır. Kısacası insanın olduğu her yerde psikoloji biliminin katkıları kaçınılmaz olmaktadır.

Üniversite’de Psikoloji eğitimi aldığımda

 • Kendimi tanıyabilirim
 • Farklı yaş gruplarının psikolojik özelliklerini bilirim
 • Davranışlarımızın fizyolojik sosyal ve kültürel temelleri hakkında bilgi sahibi olurum.
 • Psikoloji biliminin kuram ve yaklaşımlarının yaşantımızdaki uygulaması hakkında fikir sahibi olurum.
 • Birey ve toplum arasındaki etkileşimi kavrayabilirim.
 • İletişim becerilerimi geliştirebilirim.
 • Psikolojinin alt alanlarında uzmanlık kazananmaya başlayabilirim.

Psikoloji Biliminin Uzmanlık Alanları

 • Endüstri Psikolojisi
 • Aile Psikolojisi
 • Bilişsel Psikoloji
 • Gelişim ve Çocuk Psikolojisi
 • Sosyal Psikoloji
 • Deneysel (Uygulamalı) Psikoloji
 • Nöropsikoloji

Teşekkürler….