İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı

Şirketler çalışanlarından elde etmek istedikleri verimi maksimize etmek için çeşitli yollara başvurmaktadırlar.

Şirketler çalışanlarından elde etmek istedikleri verimi maksimize etmek için çeşitli yollara başvurmaktadırlar. Fakat bu yöntemler çoğu kez insan doğasına ve yeteneklerine aykırı yöntemlerle denenebilmektedir. Bu süreci insana özgü, onun ihtiyaç ve beklentilerini de gözeterek win-win (kazan-kazan) yöntemiyle sağlamanın da mümkün olabileceğini göstermeye çalışan insan kaynakları, şirketlerde önemini gitgide artırmaktadır. Bu kapsamda İK Çalışanlarının kendilerini yenileyebilmeleri ve İK alanında kariyer hedefleyen kişilerin kendilerini bu alanda geliştirebilmeleri için “İnsan Kaynakları Sertifika Programı” düzenlemekteyiz.

Eğitim Bilgileri

Süre: Toplam 60 Saat (10 Hafta)

Haftasonu Eğitimi: Cumartesi (6 Saat) 10:00-16:00 – İlk Eğitim 4 Kasım Cumartesi

Haftaiçi Eğitimi: Salı (3 Saat) 18:30-21:30, Perşembe (3 Saat) 18:30-21:30 – İlk Eğitim 7 Kasım Salı

Eğitim Koordinatörü: Osman Amil

Ücret:

990 TL + KDV

İlk 10 Kişiye 790 TL + KDV

Kredi Kartlarına 3 Taksit Avantajıyla

Eğitime Kaydolmak İçin TIKLAYINIZ

EĞİTİM İÇERİĞİ

1- İK’YA HAZIRBULUNUŞLUK / HAZIRLIK

Benden İK’cı olur mu?
İnsan Kaynak mıdır, Kıymet midir?: İnsan Kıymetleri Birimi
İK Birimi, Rol-Görev ve Sorumlulukları
İK’nın Dünü, Bugünü, Yarını: Yeni Perspektif
2- İK’NIN VAZGEÇİLMEZİ: İLETİŞİM DOKTRİNİ

İletişim Nedir?
İletişimin Önemi
İş yerinde İletişim
Sözlü İletişim
Sözsüz İletişim
Dinleme
Geri Bildirim
İletişimde Engeller
Profesyonel Görünüm
Profesyonel Davranış Kuralları
Yazışmalar
Elektronik Ortamda İletişim Dili
3- İK’CILAR İÇİN İNSANI ANLAMA VE TANIMA

Davranış Nedir
Planlanmış Davranış Teorisi
Davranışçı Kuramlar
Bilişselci Kuramlar
Davranışın Yordanması
Kişilik ve Oluşumu
Karakter, Huy, Mizaç
Zeka, Zeka Kuramları
4- STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İnsan Kaynakları Yönetiminde Stratejik Yaklaşım
5 P modeli
Geleneksel ve Stratejik İnsan Kaynakları Yaklaşımı
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Kararları
Stratejiye Dayalı Rol Davranışları ve İnsan Kaynakları Uygulamaları
Strateji İle İnsan Kaynaklarının Bütünleştirilmesi
İnsan Kaynakları Yönetiminin Organizasyonel Etkinliğe Katkısı
İnsan Kaynakları Yönetiminin Etkinliğinin Ölçülmesi
5- İK’nın ALFABESİ: İŞ ANALİZİ VE TASARIMI

İş Analizi Nedir
İş Analizi Gerekli midir?
İş Analizi Yöntemleri
İş Analizi Uygulaması
İş Tasarımı
İş Tasarımı Modelleri
6- İK PLANLAMASI

Planlamasız İK
İK Planlama Süreci
İstihdam Gereksinimi
İşgücü Devri
Personel Çıkarma
Planlamada Kullanılan Teknikler
7- İK’DA SEÇME VE YERLEŞTİRME

Seçme Yöntemleri
Seçmeyi Etkileyen Faktörler
Biyografi, CV ve başvuru yolları
Psikoteknik Değerlendirme
Mülakat
Referans ve Tavsiyeler
İşe Yerleştirme
8- ORYANTASYON

İşe alıştırma
İşe Alıştırma Süreçleri
İşe Alıştırmada Kullanılan Yöntemler
Başarısız oryantasyon
Oryantasyon kılavuzu
Oryantasyonda Önemliler
9- PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Performans Göstergeleri
PYS Yaklaşımları
PYS Ödül İlişkisi
PYS Değerlendirme Süreç ve Yaklaşımları
10- EĞİTİM YÖNETİMİ

Eğitim, Yetişkin Eğitimi
Eğitim İhtiyacının Tespiti
Eğitim Tasarımı ve Geliştirme
Uygulama ve Değerlendirme
11- KARİYER GELİŞTİRME VE YETENEK YÖNETİMİ

Yetenek, Kariyer, Potansiyel
İK ve Yetenek
Kim Yetenekli, Hangi Alanda Yetenekli
Yetenek Geliştirilmesi
Yetenek Yönetimi Yöntemleri
Yetenek-Yetkinlik
12- İŞ DEĞERLEME

İş Değerleme
İşletmelerde İş Analizlerinin Yapılması
İş Değerleme Yöntemleri
İş Değerleme Ve Gruplandırma
İş Değerleme Faktörleri
İş Değerlendirme Aşamaları
13- ÜCRET YÖNETİMİ

Ücret
Ücret Çeşitleri
Ücret Sistemleri
İşletmelerde Ücret Sisteminin Kurulması
İşletmelerde Ücret Politikalarının Belirlenmesi
Ücret Faktörlerini Belirleme, Derecelendirme
Ücret Skalaları Ve Özellikleri
Ücret Yönetiminin Çalışan Performansına Etkisi ve Prim Sistemleri
14- BORDROLAMA

Bordro, Ücret, Primi Kesinti, Tazminat vs gibi tüm bordro terimleri
Uygulamalı bordro örnekleri
15- İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KORUMA BOYUTU: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Genel Olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve Uygulanması
İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüklerinin Kapsamı
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alımında Dikkat Edilecek Hususlar
İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Resmi Kuruluşlar ve Denetim Kültürü
16- İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN HUKUKİ BOYUTLARI

İşçi, İşveren, İşyeri, İşveren Vekili, Alt İşveren Tanımları
İşyerinin Bildirimi-Tescil Yükümlülüğü-İşyerinin Devri Usul ve Esasları
İş Kanunun Kişi İş Türü ve Yer Bakımından Uygulama Alanı
İş Sözleşmesi-İş Sözleşmesinin Uygulanması-İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar
Ücret Hakkı ve Uygulaması
İş Sözleşmesinin Sona Ermesi, Haklı-Haksız Fesih-Bildirimli Bildirimsiz Fesih
Geçerli Fesih-İşe İade Uygulaması
İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları
İşçilerin Çalışma Süreleri ve Uygulaması
Postalar Halinde Çalışma-Kısa Çalışma-Gece Çalışması-Telafi Çalışması-Denkleştirme
Fazla Çalışma-Fazla Sürelerle Çalışma
Dinlenme Süreleri-Serbest Zaman Uygulaması
Tatil Süreleri
Yıllık Ücretli İzin- Mazeret İzni-Ücretsiz İzin
İş Kanuna Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
İdari Para Cezalarına İtiraz ve Yargı Yolu

X
Bireysel Danışmanlık Hizmetleri için
Tıklayınız
Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri için
Tıklayınız