Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık;

  • bireyin farkındalık kazanması,

  • kendini anlaması,

  • kararlar alması,

  • sorunlarını tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi,

  • kapasitesini geliştirmesi,

  • çevresiyle uyumlu ve işlevsel, sağlıklı bir iletişim halinde olması

  • ve kendini geliştirmesi için uzman kişilerce verilen profesyonel yardım sürecidir.

Bireysel Danışmanlık,

sorunu olan bir “danışan” ile “danışman” arasında gerçekleşir. Danışanın çevresi ile daha kuvvetli davranışlar geliştirmesini sağlayıcı yönde, uyarıcı bir bilgilendirme, tutum ve davranışları ile gerçekleştirilen ve danışanın kendisini daha iyi hissetmesi ve kişisel doyum sağlayacak şekilde davranması amacına yönelik, karşılıklı bir etkileşim sürecidir.

Bireysel Danışmanlık ile ilgili seans yapılandırmalarında seanslar nasıl düzenleniyor?

Seanslar 60-75 dakika sürer.

Haftada 1 seans yapılır. (Kriz durumlarında seans artırılabilir.)

Danışmada belirlenen hedeflere yaklaşıldıkça 15 günde bire veya ayda bire indirilebilir.

apapsikoloji' den bireysel danışmanlık hizmeti almak için iletişime geçebilirsiniz...

X
Bireysel Danışmanlık Hizmetleri için
Tıklayınız
Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri için
Tıklayınız